maj, 2020 Navigationsfel

Detta sägs vara ett utskrift av ett faktiskt radiosamtal om ett amerikanskt sjöfartsfartyg med kanadensiska...

Read More