Detta sägs vara ett utskrift av ett faktiskt radiosamtal om ett amerikanskt sjöfartsfartyg med kanadensiska myndigheter utanför Newfoundlands kust i oktober 1995.

Americans: Please divert your course 15 degrees to the North to avoid a collision.
Canadians: Recommend you divert YOUR course 15 degrees to the South to avoid a collision.
Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course.
Canadians: No. I say again, you divert YOUR course.
Americans: This is the aircraft carrier USS Lincoln, the second largest ship in the United States’ Atlantic fleet. We are accompanied by three destroyers, three cruisers and numerous support vessels. I demand that YOU change your course 15 degrees north, that’s one five degrees north, or countermeasures will be undertaken to ensure the safety of this ship.
Canadians: This is a lighthouse. Your call.

Dialogen användes 2004 av Silva kompass, en svensk tillverkare av marin navigationsutrustning, i en TV-annons med namnet ”Kaptenen”. Annonsen, filmad på engelska med svenska undertexter, vann ett bronslejon på årets Cannes Lions International Advertising Festival.